1689_2173_offer.jpeg

Oferta wystawiona przez:

JARED obsługa i szkolenia BHP
Katowice, Szafirowa 20 / 6
100%
PŁATNE W BARTERZE

Kontakt

JARED obsługa i szkolenia BHP
Katowice, Szafirowa 20 / 6
Telefon: 609771651
NIP: 6341132237

Szczegóły oferty

 • Szkolenia pracowników w zakresie BHP:
  - Szkolenie wstępne.
  - Szkolenie okresowe.
  - Szkolenie okresowe dla pracodawców.
  - Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.
  - Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych.
  - Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
  - Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
  - Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
  - Szkolenia dedykowane: pracownicy medyczni, pedagogiczne, inne wybrane grupy zawodowe.
 •  szkolenia problemowe:
  - Każde szkolenie związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka w tym między innymi gazy medyczne.
  - Sygnalista - hakowy.
  - Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy, czynnikami chemicznymi w środowisku pracy, rakotwórcze, mutagenne itp.

Szkolenia realizowane przez Ośrodek Szkoleniowy JARED Jarosław Dejneka Rejestr instytucji szkoleniowych PUP nr 2.24/00233/2016 wpis do ew. placówek kształcenia ustawicznego UM Katowice pod nr 5/2016

O partnerze

JARED to zespół doświadczonych w obsłudze podmiotów gospodarczych specjalistów. Zapewniamy kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie BHP i ppoż. Nasza oferta skierowana jest do różnych firm, instytucji, placówek. Nawiązały z nami współpracę:

 • przedsiębiorstwa budowlane,

 • przedsiębiorstwa transportowe,

 • przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej, usługowej, handlowej, magazynowej i logistycznej,

 • placówki edukacyjne (od przedszkola do szkoły wyższej),

 • instytucje finansowe,

 • placówki służby zdrowia.

Właścicielem JARED jest Jarosław Dejneka. Autor publikacji w wydawnictwach branżowych w zakresie oceny ryzyka zawodowego. Auditor Wewnętrzny Systemu Jakości wg norm z serii 9000, obecnie w procesie weryfikacyjnym, biegłego sądowego z zakresu BHP przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. W służbie BHP pracuje od 30 lat. Ostatnie 19 lat zajmuje się obsługą BHP Przedsiębiorstwa jako podmiot zewnętrzny.

Czym się zajmujemy?

W ramach ww. działalności firma JARED prowadzi zarówno kompleksową obsługę przedsiębiorstw, jak i wybrane czynności według indywidualnych zleceń. Oferujemy m.in.:

 • obsługę firm w ramach umowy (zadania służby BHP i ppoż.);

 • organizację i prowadzenie szkoleń — szkolenia BHP i szkolenia ppoż., HACCAP, pierwsza pomoc, UDT oraz wiele innych;

 • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, dla maszyn oraz przestrzeni pracy;

 • ocenę zagrożenia wybuchem, Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego;

 • audyty, przeglądy, analizy stanu BHP i ochrony ppoż.;

 • przygotowanie do wizyty organów kontrolnych (PIP, PIS, PSP) oraz instytucji audytu zewnętrznego. Pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych;

 • ocenę zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia maszyn;

 • opracowanie instrukcji dla stanowisk, procesów, maszyn i urządzeń;

 • postępowanie powypadkowe;

 • oznakowanie bezpieczeństwa w przestrzeni zakładu pracy;

 • komplet dokumentacji z zakresu BHP.

prowadzimy szkolenia okresowe z zakresu BHP, ppoż., pierwszej pomocy i inne również w języku rosyjskim.

 

Usługi wykonujemy w 100% barterze.

 

Telefon kontaktowy:

Jarosław Dejneka: 609-771-651
 

 

Broker licencjonowany:  Andrzej Kraczla 692-005-833

 

 

Dodaj komentarz

 
 
 

Komentarze (0)