Newtorking wczoraj i dziś

 

Patrząc na sposób funkcjonowania biznesu w XXI wieku można przyznać rację osobie, która stwierdziła, że przedsiębiorca nie jest dziś sam. Obecnie standardem jest współpraca i ciągłe budowanie nowych relacji biznesowych. Platforma barterowa jest jedną z ciekawszych form budowy trwałych relacji.

 

Co jest najważniejsze?

 

Networking określany jest jako: „Proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzony dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów”. Choć jako pierwsze może przychodzić do głowy tylko spotykanie się, networking jest całym procesem. Aby jednak ten proces mógł w ogóle zajść, niezbędne jest odpowiednie środowisko. Cykliczne spotkania barterowe są miejscem spotkań dla osób, które łączy zamiłowanie do przedsiębiorczości i chęć wzajemnej, długoterminowej współpracy.

 

To właśnie te dwie ostatnie cechy sprawiają, że idea networkingu znalazła tak żywe zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Każdy, kto prowadzi biznes, napotkał na niesłownego kontrahenta. Zazwyczaj są to niepotrzebne nerwy oraz utrata czasu i pieniędzy. Tworzenie długofalowych relacji, opartych na wzajemnym zaufaniu, zabezpiecza przed takimi sytuacjami. Zwiększa również naszą wiarygodność, gdyż nawet jeśli nie możemy sami zaoferować czegoś klientowi, to mamy dla niego sprawdzonego partnera, którego możemy polecić.

 

Wczoraj i dziś.

 

Siła poleceń i rekomendacji nie jest nowa. Nowoczesny barter, który kształtował się w latach trzydziestych ubiegłego wieku, opierał się właśnie na współpracy lokalnych przedsiębiorców. Konta barterowe były środkiem do jego realizacji. Siłą systemu był właśnie fakt, że wszyscy uczestnicy systemu znali się i świadczyli różnorodne usługi w ramach barteru wielostronnego. Barter pozwalał pokonać główną przeszkodę tamtych czasów, jaką był kryzys systemu fiskalnego i koniunktury gospodarczej.

 

Dzisiaj – choć zmieniły się środki – zasada funkcjonowania biznesu nie zmienia się. Najcenniejsze wartości pozostają niezmienione. Są nimi zaufanie, wiarygodność i rzetelność. Platforma barterowa to społeczność ludzi, dla których te wartości są szczególnie bliskie i którzy realizują je w praktyce.

 

Bartersystem - historia i filozofia

 

Gdzie tkwią nasze korzenie.

 

Barter to najstarsza forma wymiany towarowej. Powstała zanim pojawił się w użyciu pieniądz, który ostatecznie stał się dominującym narzędziem w wymianie towarowej. Jednak historia pokazała, że barter wciąż pozostaje alternatywą dla wymiany gotówkowej, ja również może stanowić udane jej uzupełnienie.

 

Gospodarka i pieniądz mają to do siebie, że ich dzieje przeplatane są określonymi cyklami. Są więc okresy sprzyjające wymianie pieniężnej oraz takie, gdy użycie pieniądza państwowego nie jest najlepszym rozwiązaniem. Obecna sytuacja na świecie, zdominowana przez rosnący dług finansów publicznych oraz nadmiar pieniądza papierowego sprawiają, że coraz częściej wraca się do transakcji rozliczanych w barterze, bądź też w częściowym barterze.

 

O Bartersystemie.

 

Bartersystem czerpie z tradycji najdojrzalszych rynków barterowych. Prekursorem była Platforma Barteru Wielostronnego BCI, mająca swoje korzenie w szwajcarskim systemie WIR, który może poszczycić się ponad dziewięćdziesięcioletnią tradycją. Wprawdzie po 1989 r. pojawiły się w Polsce różne formy wymiany bezgotówkowej. Najpopularniejsze z nich to Banki Czasu oraz systemy LETS (Lokalny System Wymiany i Handlu - ang. Local Exchange and Trade System). W systemach tych świadczono usługi na rynkach lokalnych bez konieczności używania waluty. Jednakże ograniczeniami systemów były najczęściej: niewielka liczba uczestników oraz ich niekomercyjny charakter, który ograniczał ich rozwój.

 

Bartersystem to najstarsza i największa platforma wymiany barterowej w Polsce, działająca nieprzerwanie do 15 lat. Rozpoczęła swoje działania, gdy Internet nie był jeszcze technologią powszechnie dostępną. Poprzez wzajemne polecanie, spotkania i systematyczną pracę tworzących ją ludzi, przekształcił się w ogromną społeczność prężnie działających przedsiębiorców, reprezentujących zarówno wielkie korporacje, firmy z sektora MŚP jak i jednoosobowe działalności gospodarcze.

 

Obecnie Bartersystem wykorzystuje swoje doświadczenie łącząc ze sobą strony zarówno podczas regularnych spotkań przy kawie, jak i obsługując transakcje na nowoczesnej platformie działającej 24 godziny na dobę. Czuwa na tym zespól specjalistów, którzy widzą w transakcjach barterowych doskonałe rozwiązanie w sytuacjach, w których użycie gotówki jest niemożliwe lub nie do końca korzystne.

 

Bartersystem jest platformą wielostronną, skierowaną do firm. w przeciwieństwie do anarchistycznego charakteru systemu LETS, jednostka barterowa jest przeliczana w skali 1:1 ze Złotym Polskim, podobnie jak w przypadku systemów barterowych funkcjonujących w Szwajcarii lub Belgii. Od każdej transakcji odprowadzany jest podatek.

 

 

Misja i plany.

 

Misją Bartersystemu jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie atutu, jakim jest uczestnictwo w większej grupie, aby czerpać z niego wspólne korzyści. Stawiamy na współpracę, a nie na rywalizację.

 

Aby zaspokoić potrzeby przedsiębiorców, Bartersystem wprowadził podział na platformy lokalne (Bielko – Biała, Katowice, Kraków) oraz ogólnopolską. W przypadku walut lokalnych istnieje tylko możliwość transakcji w 100% barterze. lub możliwość barteru częściowego w przypadku platform ogólnokrajowych. W najbliższej przyszłości planujemy stworzenie platform barterowych na Ukrainie oraz Rumunii.

Barter na świecie

 

Początki dojrzałego systemu.

 

Barter nie jest w Polsce tak rozpowszechniony jak na świecie, jednak ciągle się to zmienia. Obecnie czwarta część wszystkich transakcji w gospodarce światowej odbywa się na zasadzie barteru.

 

Dojrzała i zorganizowana światowa wymiana barterowa miała swoją genezę w kryzysie ekonomicznym z 1927 roku. Były to czasy, gdy szalejąca hiperinflacja pogrążała krążący po rynku pieniądz. Widząc to, władze graniczącego z Niemcami miasteczka Worgl, zdecydowały się na emisję pieniądza lokalnego, który był pozbawiony największej bolączki pieniądza państwowego, a mianowicie nie był odsetkowy. Pieniądz wyemitowany przez burmistrza miasta Worgl był wymienialny w stosunku do pieniądza narodowego w skali 1:1. Był ujemnie oprocentowany i niewymienialny na inne waluty. To sprawiło, że nie było sensu dokonywać oszczędności ani transferować go w inne części świata. Służył temu, do czego pierwotnie został stworzony pieniądz – bieżącej wymiany.

 

Szybko okazało się, że lokalna waluta była strzałem w dziesiątkę. Gospodarka w mieście Worgl szybko wyszła na prostą, stając się istną zieloną wyspą na mapie Europy, znaczonej szalejącą inflacją i bezrobociem. Tak byłoby, gdyby nie Bank Centralny Austrii, który uznał walutę lokalną z niezgodną z prawem i nakazał powrót do waluty narodowej. W krótkim czasie powróciły stare problemy: hiperinflacja, bezrobocie i szybko rosnący dług.

 

Sukces systemu WIR.

 

Jednakże władze Austrii nie mogły pozostać obojętne na pogrążającą się w kryzysie gospodarkę. W 1934 r. utworzona została grupa WIRtshaftsring – Genossenschaft (WIR). Jest to projekt waluty lokalnej opierający się na założeniach podobnych do tych obowiązujących z miasteczka Worgl. Nie został on wyemitowany, ale funkcjonował jedynie na kontach rozliczeniowych. Nie opierał się na centralnym systemie kredytowania i działał tylko dla przedsiębiorców. Nie używano go dla regulowania należności podatkowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo, zorganizowano go w formie spółdzielni. Działał jako narodowy system transakcyjny dla małych przedsiębiorców w Szwajcarii.

 

Czas pokazał, że system WIR okazał się strzałem w dziesiątkę. Od tysiąca przedsiębiorców w pierwszym roku działalności, rozrósł się on do liczby ponad 80 tys. użytkowników w 2004 r. i obecnie stanowi on około 20% obrotu małego biznesu. W 2000 roku jednostka WIR została uznana przez British Standards Institution of London jako oficjalny (obok franka szwajcarskiego) środek płatniczy Szwajcarii i Liechtensteinu o nazwie franka szwajcarskiego WIR (CHW), a jego roczne obroty w CHW w roku 2008 sięgnęły prawie 3,2 miliarda franków szwajcarskich. Odpowiednikiem WIR w Belgii jest system RES, który skupia 5 tys. podmiotów gospodarczych i ponad 110 tys. osób prywatnych.

 

W obu Amerykach.

 

Podobne działania podjęto w 2001 r. po załamaniu się argentyńskiej gospodarki. Stworzony tam system Creditos stał się doskonałym rozwiązaniem w sytuacji, gdy tym razem nastąpił deficyt pieniądza papierowego na rynku. Ponieważ towary były obecne, Creditos, bazujący na walucie lokalnej, pozwolił na stopniowe wychodzenie z zapaści gospodarczej.

 

O systemie barterowym nie zapomniała też jedna z najważniejszych gospodarek świata. IRTA to założona w latach 70 – tych organizacja, skupiająca administratorów walut lokalnych na rynku amerykańskim. Dzięki staraniom IRTA dolar barterowy stał narzędziem wymiany o takiej samej wartości jak dolar papierowy, czego dowodem było podpisanie ustawy o Odpowiedzialności Fiskalnej i Równości Podatkowej (ang. Tax Equity and Fiscal Responibility Act – TEFRA) przez prezydenta Ronalda Reagana w 1982 r. Zgodnie z nią, wszelkie transakcje wielostronne należy zgłaszać do urzędu skarbowego. Według danych z 2005 r. transakcje barterowe na rynku amerykańskim generują ponad 10 mld obrotu.

 

Barter w Azji.

 

Podobnie rzecz wygląda w Azji. Japonia to obecnie blisko 300 walut lokalnych, skupionych w systemie WAT. Kultura azjatycka, opierająca się w dużej mierze na tradycjach rodzinnych, stała się doskonałym odbiorcą idei walut lokalnych. Jest to ich ogromną zaletą, dzięki czemu pełnią o wiele szerszą rolę niż tradycyjny pieniądz. Podczas gdy pieniądz narodowy służy głównie dużym korporacjom i rządom, waluta lokalna oddziałuje na lokalną społeczność poprzez budowanie wartości w postacie sieci kontaktów, opartych na całkowitej przejrzystości systemu, który jest wolny od manipulacji.

 

Z ekologią po drodze.

 

Idea waluty lokalnej idzie w parze z rosnącym zainteresowaniem ekologią. Przykładem są ekowioski oraz ich większy odpowiednik, jakim są Transition Towns (Miasta Przemian). Miasta Przemian to niewielkie społeczności, liczące maksymalnie kilka tysięcy mieszkańców – przykładem może być miasteczko Totnes (8 tys. mieszkańców) w Devon na południu Wielkiej Brytanii. Podobnie jak ekowioski, opierają się na walucie lokalnej, wykorzystując technologie sprzed epoki globalizacji.

 

Innym przykładem może być system Kiwah, który ma za zadanie wspierać energię odnawialną. Jest to system, w którym za zakup produktów i usług uczestnik dostaje punkty, które są mu zapisywane na internetowym koncie. Przewidziany jest limit, powyżej którego należy zapłacić podatek, co ma przeciwdziałać gromadzeniu zbytniej ilości punktów. To, co wyróżnia system, to fakt, że nie posiada on odpowiednika w walucie, ale w jednostce energii odnawialnej. Każdy kiwah odpowiada wartości 1 kilowatogodziny (tj. ok. 10 eurocentów, przed opodatkowaniem i doliczeniem kosztów przesyłu).

O rynkach lokalnych

 

Choć żyjemy w czasach globalizacji i wielkich marek, podstawa handlu wciąż pozostaje niezmieniona. Podobnie jak podstawą społeczności, jaką jest naród, pozostaje rodzina, tak podstawą gospodarki, jako grupy ludzi oferujących towar lub usługę za określoną cenę, podstawą jest rynek lokalny.

 

Nowoczesny barter, zapoczątkowany w pierwszej połowie XX wieku, powstał z myślą o tym, aby uzdrowić gospodarkę właśnie poprzez stymulację rynku lokalnego. Bartersystem, kontynuując najlepsze tradycje dojrzałych rynków barterowych, również ma na uwadze wspieranie lokalnych przedsiębiorców, pamiętając o tym, że w Polsce firmy z małego i średniego sektora generują ponad 50% PKB.

 

Nie od dzisiaj wiadomo, że kluczową wartością w biznesie jest zaufanie. Korzystamy chętnie z usług ludzi, którym ufamy. Bartersystem to społeczność, która ma do siebie zaufanie, ponieważ jego uczestnicy znają się nawzajem i często ze sobą współpracują. Logiczne zatem, że nawzajem polecają swoje usługi. Tym samym jest to szansa dla nowego uczestnika aby pozyskać nowych klientów i to nie raz, ale wielokrotnie.

 

Zaufanie buduje się poprzez relacje. Członkowie Bartersystemu budują je podczas wspólnych spotkań biznesowych, które są cyklicznie organizowane. W nawiązywaniu nowych znajomości zawsze można liczyć na pomoc brokera barterowego. Wsparciem dla tych kanałów jest strona internetowa, na której uczestnicy zamieszczają wizytówkę swoich firm.

 

W trosce o rynki lokalne stworzyliśmy trzy platformy lokalne, których uczestnikami mogą być wyłącznie mali i średni przedsiębiorcy. na tych platformach obowiązuje wymiana w 100% barterze. Stworzyliśmy osobną platformę dla korporacji, dzięki czemu uczestnicy rynków lokalnych mogą rozwijać się w optymalnym dla siebie tempie i warunkach.

 

Wierzymy w to, że siła tkwi we współpracy, dlatego uczestnikiem mogą zostać firmy z tej samej branży. Zdajemy sobie sprawę z tego, że towary mogą być podobne, ale niekoniecznie takie same. Poza tym im więcej uczestników, tym większa szansa na znalezienie właściwej osoby do współpracy.

 

Cechy pieniądza lokalnego

Pieniądz lokalny jest najbliższy pierwotnej idei pieniądza jako środka wymiany. To, co odróżnia go najbardziej od pieniądza papierowego, to fakt, że jest bezodsetkowy. Sprawia to, że jest on wolny od największego zagrożenia pieniądza typu fiat, a więc możliwości zaistnienia długu. Pieniądz bezodsetkowy występował w wielu dobrze rozwiniętych gospodarkach, między innymi wśród Fenicjan, był również mocno wspierany w działaniach przez Beniamina Franklina.

 

Kolejną równicą jest jego niewymienialność. Jednostka barterowa nie może być wymieniona na inną walutę i jest zawsze przeliczana według stałego kursu 1 do 1 wobec waluty państwowej. Zatem 1 złoty barterowy to 1 Złoty Polski (1BPLN = 1 PLN). Tak samo jest w każdym innym kraju, w którym funkcjonuje waluta lokalna. Niewymienialność waluty lokalnej sprawia również, że nie sposób dokonać jego transferu w inny rejon świata, co zwiększa jej bezpieczeństwo.

 

Pieniądz lokalny ma za zadanie przede wszystkim wspierać lokalną gospodarkę, podczas gdy pieniądz papierowy służy głównie korporacjom i rządom. Z tego tytułu zadaniem waluty lokalnej nie jest wypieranie pieniądza narodowego, ale wspieranie gospodarki tam, gdzie transakcje dokonywane za pomocą pieniądza narodowego nie są opłacalne. Może tak być ze względu na inflację lub deflację.

 

Kategorie waluty.

 

Waluta lokalna może występować w kilku kategoriach, wśród których najpopularniejsze to:

 

B2B. Jest to kategoria, w którą wpisuje się idea Bartersystemu. Stronami w transakcjach wielostronnych są przedsiębiorcy, a waluta lokalna ma za zadanie wspierać handel z dostawcami i klientami hurtowymi.

 

B2C. To zdecydowanie najszersza kategoria, ponieważ wpisują się w nią wszelkie waluty komplementarne, na które składają się popularne programy lojalnościowe. Jednym z najpopularniejszych są znane wszystkim programy lojalnościowe wprowadzane przez sieci handlowe. Obecnie coraz częściej ta kategoria łączy się z trendami proekologicznymi. Przykładem takiego systemu jest Carboncredit. W tym programie lojalnościowym klient otrzymuje punkty, które może wymienić na „zielone” usługi lub pokrywać koszt udziału w programach neutralizacji emisji CO2.

 

C2C. Odpowiednikiem tej kategorii mogą być platformy transakcyjne lub systemy wewnątrzbankowe

 

Formy waluty.

 

Obecnie można wymienić trzy najpopularniejsze formy waluty. Pierwsza z nich to pieniądze towarowe. Zmieniała się ona wraz z upływem czasu, w zależności od tego, co aktualnie było najbardziej wartościowe. Początkowo były to muszelki, rękodzieła, bydło, tkanina, sól czy odlewy metali. Ich znaczenie jest uzależnione od prawa popytu i podaży, a więc w czasie kryzysu finansowego lub wojny tego typu towary będą liczyły się bardziej niż bardziej powszechna forma, jaką są banknoty i monety. Do niedawna była to najpowszechniejsza forma waluty, która ustąpiła jednak trzeciej formie, a mianowicie zapisowi cyfrowemu. Obecnie większość pieniędzy w obiegu to pieniądze widoczne na naszych kontach, a mające formę cyfrową.

 

Funkcja waluty.

 

Pierwszą z trzech najważniejszych funkcji waluty jest miernik wartości. w tym rozumieniu główną funkcją jest możliwość porównywania cen produktów i decydowania, który z nich jest bardziej wartościowy. Tym sposobem waluta państwowa będzie posiadała monopol na decydowanie o wartości danego towaru, choć pozostaje on również w zależności od waluty, która ma większe znaczenie na świecie i jest silniejsza od niej na rynku walutowym, na przykład Euro czy Dolar Amerykański w stosunku do PLN.

 

Druga funkcja to środek wymiany. Jest to podstawowa funkcja pieniądza, decydująca o jego użyteczności.

 

Trzecia funkcja to sposób przechowywania wartości (tezauryzacja). Jest to jednocześnie podstawowa różnica między tradycyjną walutą, a walutą lokalną. Waluta lokalna nie powinna być wykorzystywana do przechowywania wartości. Z tego powodu w większości systemów walut lokalnych obowiązują limity na kontach lub pobierane są opłaty od niewykorzystanych środków. Tradycyjna waluta zachęca do oszczędności, proponując w nagrodę wypłatę odsetek. Waluta lokalna z natury rzeczy jest walutą bezodsetkową. Niektóre waluty lokalne idą krok dalej, proponując obciążenie jej demurażem, a więc opłatą od niezrealizowanego salda w danym czasie (przykładem może być japońska waluta Peanuts).

 

Sposoby emisji waluty.

 

Najpopularniejsze sposoby emisji waluty to:

 

Waluta wymiana. W przeszłości waluta posiadała swój odpowiednik w przechowywanym towarze, jak na przykład przenica w Egipcie czy złoto na dworach lub bankach centralnych. Od czasów uwolnienia kursu dolara waluty coraz rzadziej mają odpowiednik w towarze.

 

Pożyczki z prawnym zabezpieczeniem. To najpopularniejszy sposób tworzenie walut, a mianowicie poprzez kredyt bankowy zabezpieczony majątkiem firmy lub hipoteką domu.

 

Bony z możliwością kupna i sprzedaży. To bony, które można kupić za pieniądze państwowe i są możliwe do odsprzedania.

 

Bony komercyjne. Nie można ich wymienić za pieniądze, mogę być wydawane za darmo lub kupowane z rabatem. Są wymienialne na towary lub usługę.

 

Programy lojalnościowe. Jest to rodzaj waluty emitowanej dla klientów danej firmy. Są formą talonów wymienialnych na usługi lub towary w ramach danej firmy lub sieci partnerów.

 

Wzajemne kredytowanie. Jest to wystem wzajemnej wymiany emitowanej równocześnie jako debet i kredyt pomiędzy dwoma uczestnikami transakcji. Przykładem mogą być systemy LETS lub Time Dollars. W tym drugim systemie jednostką jest czas, a więc godzina wyświadczonej usługi staje się debetem u jednej z osób, a staje się kredytem u drugiej.

 

Pożyczki bez zabezpieczenia. Jest to waluta emitowana jako kredyt, ale pozbawiana jakiegokolwiek zabezpieczenia. Funkcjonuje więc ona na zasadzie obietnicy.

 

Dystrybucja centralna. Jest to najprostszy sposób, polegający na dystrybucji waluty przez biuro centralne wszystkim upoważnionym osobom.

Co daje uczestnictwo w Bartersystemie

 

Bartersystem wykorzystuje proste zależności, jakie wykorzystują w każdej społeczności. Uczestnik społeczności jest w stanie wytwarzać pewne dobra, na przykład producent butów wytwarza obuwie, tłumacz dokonuje tłumaczenia tekstu itd. Aby rozwijać swój biznes, potrzebuje gotówki. Są jednak sytuacje, gdy nie ma nadmiar towaru lub potencjalny klient nie jest w stanie zapłacić za niego w gotówce. W tradycyjnym modelu, opartym o wymianę gotówkową, stanowi to barierę trudną do przejścia. Kredyt jest kosztowny, poza tym zazwyczaj przedsiębiorca ma już przynajmniej jeden, który musi spłacać. W takiej sytuacji doskonałą alternatywą staje się barter. Producent obuwia ma bowiem potencjalnych klientów na swój towar, natomiast klienci mogą zapłacić mu w barterze. Okazuje się, że na platformie barterowej jest zakład poligraficzny. Z chęcią nabędzie on buty robocze dla swoich pracowników obsługujących urządzenie drukujące, a zapłaci wykonując dla producenta butów kalendarze, ulotki oraz wizytówki.

 

Bartersystem jest platformą wielostronną, co oznacza, że zrzesza wystarczającą ilość uczestników, aby znaleźć odbiorcę swoich usług. Dwóch czy trzech uczestników miałoby kłopoty ze znalezieniem stron transakcji. Gdy uczestników jest kilkuset, na pewno nie będzie z tym kłopotu. Ponadto są to sprawdzeni kontrahenci, którzy znają się nawzajem i wiedzą, że mogą na sobie polegać. Uczestnictwo w systemie umożliwia nawiązywanie długofalowej współpracy i znajdywanie partnerów na lata.

 

Wszystkie transakcje są zapisywane na kontach uczestników i księgowane, co zapewnia jasność i przejrzystość w rozliczeniach. Każdy uczestnik platformy ma dostęp do katalogu firm, co umożliwia mu znalezienie najbardziej potrzebnego kontrahenta. Gdyby miał z tym trudność, zawsze może skorzystać z wiedzy brokera barterowego.

 

Korzyści dla uczestników

 

Małe i średnie firmy, będące uczestnikiem platform lokalnych uzyskują:

 

Dostęp do wiedzy o prawie gospodarczym, podatkowym i przepisów.

 

Powszechnie wiadomo, że mała firma, szczególnie jeśli dopiero co powstała, nie ma równie dobrego dostępu do ciągle zmieniającej się wiedzy o tym, jak prowadzić firmę zgodnie z polskim prawem. Uczestnictwo w Bartersystemie umożliwia dostęp do ogromnej bazy wiedzy i doświadczeń, jakie zebrali jego uczestnicy.

 

Kontakty do przedsiębiorców.

 

Jednym z głównych ograniczeń w rozwoju firmy jest brak partnerów do współpracy. Zamiast szukać ich w ciemno i podejmować zbędne ryzyko, można nawiązywać współpracę ze sprawdzonymi partnerami, działającymi od lat w systemie.

 

Dostęp do zorganizowanej społeczności przedsiębiorców.

 

Bartersystem umożliwia uczestnictwo w ciągle rozwijającej się społeczności. Daje to możliwość planowania swojego biznesu na lata i poznawania różnych punków widzenia na jego rozwój.

 

Możliwość prowadzenia networkingu w sprzyjającym środowisku.

 

Bartersystem to nie zimny rynek. To miejsce, gdzie przy wspólnym stole podejmuje się decyzje o współpracy na lata, gdzie powstają nowe biznesy, przyjaźnie i długofalowe współprace.

 

Możliwość uczestniczenia w systemie, który nie faworyzuje korporacji.

 

Odpowiednie zapisy, takie jak górny limit konta barterowego czy możliwość jedynie 100% barteru na platformach lokalnych zabezpieczają małe i średnie firmy przez działaniami ze strony korporacji, które dużymi transakcjami mogłyby naruszyć ich płynność. W momencie, gdy firma rozrośnie i stanie się korporacją, może przejść na platformę ogólnokrajową i korzystać z transakcji płatnych w częściowym barterze i wyższych limitów kont.

 

 

 

Duże firmy i korporacje, będące uczestnikiem platformy ogólnokrajowej zyskują:

 

Możliwość pozbycia się stanów magazynowych towarów.

 

Zalegający na pólkach magazynowych towar to częsta bolączka dużej firmy. Bartersystem umożliwia łatwe pozbycie się towaru poprzez transakcję barterową.

 

Dostęp do informacji o rynku.

 

Uczestnictwo w Bartersystemie, regularny kontakt z uczestnikami i brokerem barterowym to możliwość dostępu do informacji, co aktualnie dzieje się na rynku, jakie są jego potrzeby, szanse i zagrożenia.

 

Możliwość zaistnienia w środowisku przedsiębiorców.

 

Bartersystem to platforma wielostronna, co oznacza, że w tym samym czasie możliwe jest dotarcie do wielu uczestników systemu. Poprzez starannie wypracowany system poleceń, umożliwia szybkie nawiązanie nowych kontaktów i budowę wizerunku.

 

Znalezienie sprawdzonych podwykonawców.

 

Uczestnictwo w systemie to dostęp do przedsiębiorców, którzy działają na rynku od lat. Oznacza to możliwość weryfikacji, który z nich jest warty zaufania i powierzenia mu realizacji zlecenia. Często może to oszczędzić ogromną ilość czasu i pieniędzy.

 

Kontakty do przedsiębiorców.

 

Bartersystem skupia potężną liczbę przedsiębiorców, co umożliwia dotarcie podczas jednego wspólnego potkania do kluczowych osób w danej firmie. Oznacza to oszczędność czasu i lepszą jakość nawiązywanych znajomości.

Jak barter może pomóc w rozwoju korporacji

 

Gdy w latach 30 – tych ubiegłego wieku powstawały na terenie Austrii i Szwajcarii pierwsze platformy barterowe, nie sposób było przewidzieć wielu rzeczy. Oprócz tak oczywistych dziś, jak powstanie systemu informatycznego, po zmianę kształtu światowej gospodarki. Nowoczesny barter wielostronny powstał jako forma wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. Ich twórcy nie przewidzieli tego, że za kilkanaście lat za kształt gospodarki światowej będą dyktować korporacje.

 

Barter jest jednak formą na tyle uniwersalną, że korporacja również może czerpać wielorakie korzyści wykorzystując ten model. To właśnie z myślą o korporacjach powstała osobna platforma barterowa, która za cel stawia sobie rozwiązywanie trudności, na jakie napotyka korporacja, która pojawia się na rynku.

 

Pierwsza z nich to rozpoznawalność. To, co nowe, na początku budzi nieufność. Uczestnictwo w platformie barterowej to szybkie dotarcie do grupy potencjalnych klientów i kontrahentów. Uczestnicy platformy barterowej to osoby, które znają się wzajemnie i korzystają nawzajem ze swoich usług. To również najlepsza grupa rekomendacyjna, co oznacza najlepszy i najskuteczniejszy marketing własnych usług. Pozwala to na zdobycie rozpoznawalności w najlepszy z dostępnych sposobów.

 

Drugi to znalezienie osób do współpracy. Gdy jest się nowym na rynku, z natury rzeczy nie zna się nikogo. Znalezienie kontrahenta zawsze będzie wiązało się z ryzykiem. Bartersystem to społeczność osób, które znają się nawzajem. Często wystarczy krótka rozmowa z brokerem barterowym, aby dowiedzieć się, kto będzie najlepszym kontrahentem, a kto nie. Otrzymujemy więc dostęp do bazy sprawdzonych w praktyce przedsiębiorców.

 

Może zaistnieć również trzecia możliwość. Korporacja może być znana i wie, z kim chce współpracować. Jednak siła korporacji, jaką jest jej wielkość, może stać się piętą achillesową w sytuacji, gdy zanika popyt na jej towar na rynku. Wtedy z pomocą przychodzi mechanizm transakcji barterowej. Bartersystem wykorzystuje prostą zależność, jaką jest fakt, że każdy przedsiębiorca ma stałą możliwość produkowania towaru lub świadczenia usługi, podczas gdy z gotówką może to wyglądać różnie. Tym samym uczestnictwo w Bartersystemie daje korporacji możliwość pozbycia się stanów magazynowych i otrzymania za to zapłaty.

 

Rozliczenia można dokonywać w 100% barterze oraz barterze 50 lub 30%. W przypadku dużych transakcji hurtowych warunki negocjowane są indywidualnie z pomocą brokera barterowego.

Prognozy

Spotykamy się nieraz z pytaniem, jaka będzie przyszłość transakcji barterowych. Patrząc na nadmiar pieniądza papierowego na rynku, może się wydawać, że jego przyszłość stoi pod dużym znakiem zapytania. Prawda jest jednak taka, że nikt do końca nie wie, co będzie. Wiemy jedynie o tym, co jest obecnie.

 

Największa bolączka prognoz.

 

Kilka lat temu każdy ekspert zachęcał do zakupu złota. Powszechne były głosy, że pieniądz papierowy upadnie lada dzień i tylko błyszczący surowiec będzie zyskiwał na wartości. Tymczasem kurs złota ustabilizował się. To jest właśnie największa wada każdej prognozy – nie ma jakiejkolwiek gwarancji, że będzie trafna. Nie wiadomo również, jaki interes w jej formułowaniu miał autor prognozy. Dlatego też zamiast tworzenia prognoz, lepiej skupić się na faktach.

 

A faktem jest, że ¼ obrotu światowego handlu odbywa się na zasadzie barteru. Znamienne jest to, że barter znacznie ewoluował i dojrzał. Od niewielkich systemów wykorzystywanych przez lokalnych szwajcarskich przedsiębiorców do narzędzia wykorzystywanego przez największe światowe korporacje. Barter nigdy nie stawiał sobie za cel zajęcie miejsca waluty państwowej. Powstał jako środek stymulacji gospodarki i wciąż pełni taką właśnie rolę.

 

Kluczowa jest praktyka.

 

Nie prognozujemy również dlatego, że jesteśmy praktykami. Większość prognoz tworzą teoretycy, co może być jednym z głównych powodów, dla których tak często się one nie sprawdzają. Jak zauważył Peter Drucker: „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”. Dlatego też zamiast snuć prognozy, wolimy korzystać z narzędzia, jakim jest barter i usprawniać swoje biznesy.

 

Na koniec.

 

Chociaż można skusić się na jedną prognozę. Będzie ona jednak dotyczyła nie przyszłości barteru, ale biznesu. Wierzymy, że w przyszłości liczyć się będzie to, co barter daje już dziś. A więc: współpraca, długofalowe relacje i wzajemne zaufanie. To są wartości, które nie znikną, gdyż na nich opiera się każdy trwały biznes. Jeśli są one bliski tobie, to Bartersystem jest miejscem dla ciebie.